Čustva skozi oči AEQ metode

Čustvena stanja človeka so široka paleta individualno obarvanih vedenj, ki jih vodijo občutki, razpoloženja, afekti ter strasti in nenazadnje čustva.
Občutki, so stanja v telesu, ki so povezana z fiziologijo telesa, z občutenjem notranjega dogajanja. Občutenje je pogojeno z zadostno količino življenjske energije in je vir za prepoznavanje in izražanje čustev. Občutki se zaznavajo znotraj telesne membrane ter za dotok informacij potrebujejo potencialno energijo, ki ustvari podlago za izražanje občutka v obliki čustva.
Čustva so telesni in duševni procesi, ki odražajo posameznikov vrednostni sistem, odnos do njemu pomembnega okolja ter posameznikov v njem. Izražamo jih, ko se sproži potreba po ureditvi neravnovesja znotraj nas ali potreba po spremembi vpliva okolja na nas. Močnejša kot so čustva, več some sodeluje v izražanju ali sprejemanju čustev.
Da zaznamo občutke znotraj nas je potrebne dovolj potencialne, življenjske energije. Šele ko se potencialna energija spremeni v kinetično energijo gibanja in vedenjskega vzorca, se čustvo izrazi v okolico.
Za ureditev kroničnih neravnovesij je potrebna izbira agresivnega vedenja ter s tem uporabe agresivnih čustev.
Zadržana, pasivna čustva so tista, ki jih ne izrazimo, da bi spremenili svoj odnos do okolja ali vplivali na spremembo odnosa okolja do nas, temveč jih zadržimo v sebi ter se tako kronično spremenimo.
Njihov glavni namen je potlačiti agresivna čustva, ki bi težave, ki povzročajo neravnovesja, lahko uredila.
Koren besede agresija je »agreddi«, kar pomeni pristopiti, približati se ali napasti.
Beseda agresija v AEQ metodi ni enako nasilje, je gibanje v smeri urejanja potrebnega in želenega, da bi bili v življenju boljši in bolje.
Agresivna čustva omogočijo spremembo enega stanja v drugega. So vsa čustva, ki jih poznamo, vendar se ločijo med takšna, ki po uporabi v okolju naredijo red ali pa nered.
V AEQ metodi njihovo uporabo opišemo z fizikalnimi zakonitostmi prvega ali tretjega Newtonovega zakona, počasna in vztrajna ali hitra in učinkovita.
Uporaba pasivnih čustev je družbi ter posamezniku skozi generacijske vzorce bližje, več krat so bila videna ter uporabljena, kot agresivna čustva.
Za urejanje neravnovesij v odnosih je potrebna celostna čustvena zrelost in učinkovitost. Največkrat je čustvena zrelost prenizka za urejanje kompleksnih odnosov, ki so bili popačeni z SMA, SMO in SMI že skozi otroštvo.
SMI najgloblje popači izražanje agresivnega vedenja z imobilizacijo spontanosti izražanja ter posledično uporabo pasivnih čustev. Poleg tega pomembno nižajo željo po uporabi agresivnih čustev še kroničen dvig mišične napetosti, popačitev učinkovitega dihanja ter nižanje produkcije življenjske energije.
Zaradi kronične popačitve čutenja in samozavedanja, ne uporabimo agresivnega vedenja, ki bi zmanjšalo in postopoma uredilo tisto kar nas moti, ovira, omejuje ali ogroža.
Pravočasnost urejanja potrebnih odnosov in ne nujnih, ki to postanejo z neučinkovito uporabo fizikalnega Zakona o času, se le ti spreminjajo v vedno bolj urejene in s tem učinkovitejše.
Življenje tako postaja lepše, odnosi pa veliko boljši.

Petra Šmid Seljak,

učiteljica AEQ Odnosov 1 stopnje, učiteljica AEQ Dihanja 2. stopnje, učiteljica AEQ Metode 3. stopnje in učenka AEQ Metode 4. stopnje 3/5, terapevtka razvojno nevrološke obravnave, Bownova terapevtka

Objavi komentar