Sproščenost nasproti zakrčenosti

Nasprotje kronični zakrčenosti je sproščenost. V stanju sproščenosti ne moremo potlačiti občutkov, čustev in spominov. Kronična zakrčenost je posledica kronične nezmožnosti urejati potrebnega ravnovesja v obstoječih in preteklih odnosih.
Zato ustvarimo sistem SMA SMO IN SMI. Ta dovolj popači dojemanje principa realnosti ter dojemanja časa iz telesa, da neravnovesij ne zaznamo in živimo v navideznem stanju urejenosti in učinkovitosti vedenja in dejanj.
Tako nastaneta obe stanji, ko se oseba boji zavestne sprostitve ali na sproščenost razvije pretiran odziv, alergijsko reakcijo. Strah in odpor prekineta sproščanje. Sta pravzaprav tudi poglaviten vzrok za težavno odpravljanje SMA SMO in SMI.
Osnovni vzrok, da oseba zdrsne iz ravnovesja so travme, ki so posledice zlorab, izrab ali zanemarjanja. Posledice travme so rane, ki v zavest osebe sporočajo, da ni vredna, da ni pomembna, da ni spoštovana. V njenem okolju ni bilo dovolj čustveno zrele, odrasle osebe, ki bi ji pomagala regulirati občutja, ki so posledica travme. V kolikor bi bila, ne bi bilo nepredelanih občutkov, ki so posledice travmatičnega doživetja.
Skozi čas se iz njih razvijejo občutki nezaželenosti, odvisnosti od pogojevane ljubezni ter nizka samovrednost kot posledice potlačenih občutkov. Taka oseba se ne razume, ne sprejema in ne spoštuje. Čuti kronično nemoč, ta sproži občutja sovraštva, ki ga ni mogla vrniti tistim, ki so jo opravljali v preteklosti v nemoč, saj je bila od njih odvisna. Zato prenese občutja sovraštva nase in kasneje na tiste, ki so odvisno od nje.
Takšna oseba, da lahko uskladi svoje vedenje z okolico, čeprav je v nasprotju z njenimi interesi, potrebami in resnico, mora omejiti zavedanje sebe in dogajanja v telesu, da lahko živi. Njen visok mišični tonus je njena zašita pred spontanostjo in avtentičnostjo vedenja, ki bi bilo v nasprotju z interesi okolja. Torej pozitivnega podzavestnega odziva na znižanje mišičnega tonusa ni. Ob odsotnosti zavestnega nadzora nad telesom in vedenjem so edine možnosti začasnega znižanja mišičnega tonusa preobremenjenost, povečavanje utrujenosti in omamljanje.

Petra Šmid Seljak,

učiteljica AEQ Odnosov 1 stopnje, učiteljica AEQ Dihanja 2. stopnje, učiteljica AEQ Metode 3. stopnje in učenka AEQ Metode 4. stopnje 3/5, terapevtka razvojno nevrološke obravnave, Bownova terapevtka

Objavi komentar