Vloga višanja čustvene zrelosti

Prenizka čustvena zrelost in učinkovitost sta posledica in stanje, ki smo ga povzeli po starših, katerih čustvena zrelost ni bila dovolj visoka, da bi uspeli zaznati in urediti potrebno s spremembo čutenja in vedenja tako ne bi prišlo do prenosa zlorab skozi rodove.
Posledica tega je, da oseba tudi takrat, ko bi lahko uredila potlačena čustva in spremenila vedenje v bolj avtentično, tega ne stori saj nima izkušnje kaj in kako naj naredi potrebno in željeno, saj nima nikakršnega vzora, ki bi jo vodila naravnost skozi temo v svobodo.
Strah pred sproščenostjo, ki ga je oseba razvila v preteklosti, ko se je takemu potlačevanju spontanosti in avtentičnosti še upirala ter alergična reakcija okolice na njeno spremembo vedenja prezrcali v sebe in ga tam tudi ohrani. Tako obe stanji ponovno, poleg SMA, SMO in SMI, postaneta zaščitni vlogi pred avtentičnostjo in spontanostjo, ki vodita iz te začarane spirale neučinkovitega in toksičnega vedenja ter posledično boljšega življenja.
Takšna reakcija je v bistvu logična posledica življenja v visoki toksičnosti ob prenizki čustveni zrelosti za nered in neravnovesje odnosov, ki jih ima z osebami v svoji okolici.
Večja kot je toksičnost odnosov višja je čustvena zrelost, ki jo potrebuje, da bi se soočila z resnico. Če je nima in tudi nima nikogar, ki bi ga s svojim vedenjem postopno učil višanja čustvene zrelosti in uporabe le te, mora razviti mišični oklep, da se lahko zaščiti in preživi v takšnem okolju.
Kadar ga kronično uporablja že iz ranega otroštva, ga ne more, niti zna odvreči pri polni zavesti, zato na sprostitev mišic, ki ta oklep onemogočijo, razvije trajnostni strah pred sproščenostjo. Posledično se razvije odvisnost od mišičnega oklepa in zakrčenosti, ki zmanjšuje čutenje od znotraj in pritiskov okolja od zunaj.
Takšna odvisnost omogoča organizacijo življenja okoli potlačenih čustev in odtujenega avtentičnega življenja ter takšno stanje prenese v podzavestni del avtonomnega živčnega sistema ter delovanja. To omogoči sicer visoko učinkovitost delovanja brez, da bi se zavedali potrebe po višanju čustvene zrelosti za višanje kompleksnosti čustvenega delovanja kot edine prave poti iz ujetosti v družinskih travmah ter nezavednih prenosih kvalitete delovanja na vseh ravneh odnosov, ki travmatičen del delovanja zajemajo.
Zato se v sodobnem načinu življenja raven povprečne SMA, SMO in SMI dviguje ter stopnjuje saj znamo dvigovati hitrost in kompleksnost življenja, ne pa tudi čustvene zrelosti in učinkovitosti.
Tako žal le višamo stopnjo iluzije, da zmoremo v življenju, da ga obvladujemo in smo celo uspešni v tem, kar nam pa le bežen, resnicoljuben pogled iz drugega zornega kota, na to kako živimo, pove, da še zdaleč ni tako. Le zvišali smo potrebo po zakrčenosti in povečali strah pred sprostitvijo, kajti brez nje bi se zvišala možnost spoznati resnico, ki jo zavest tako nujno potrebuje, da lahko spremenimo smer delovanja k večji urejenosti vedenja in delovanja.
V tem procesu je pomembno zavedanje o obstoju časovnega zamika pri nižanju SMA, SMO in SMI ter dvigovanju čustvene zrelosti za izhod iz kroničnih stanj, ter o naslednjem časovnem zamiku med dvigovanjem zavestne in šele kasneje z vztrajnostjo in doslednostjo spreminjanja dejanj, podzavestne čustvene zrelosti.
Zamika sta vzrok za pojav neprijetnosti, bolečin, potlačenih občutkov in čustev, ki jih v zavest prinesejo AEQ vaje in protokoli na individualnih obravnavah. Pojavita se tudi odpor do učenja in spreminjanja, s poglabljanjem učenja telesne zavesti, z učenjem AEQ metode.

Petra Šmid Seljak,

učiteljica AEQ Odnosov 1 stopnje, učiteljica AEQ Dihanja 2. stopnje, učiteljica AEQ Metode 3. stopnje in učenka AEQ Metode 4. stopnje 3/5, terapevtka razvojno nevrološke obravnave, Bownova terapevtka

Objavi komentar