Spletni program učenja AEQ® metode

Datum in čas
21.01.2024 - 03.03.2024 | 20:30 - 21:30


Program za višanje celostne čustvene zrelosti: prebuditev in obnovitev potrebnega gibanja ter vedenja za izhod iz kroničnih stanj

30-dnevni spletni program učenja AEQ metode od 21. 01. do 03. 03. 2023.

Kaj program nudi?

 • Uvodno predavanje z razlago AEQ dihanja, AEQ metode in AEQ odnosov ter pogleda na človeka kot somo s tremi medsebojno neločljivo povezanimi sistemi; zavest, telo in podzavest
 • Razlago kako ponovno vzpostaviti povezavo med umom in telesom ter zavestnim krajšanjem in daljšanjem mišic
 • Razlago o delovanju centralnega živčnega sistema v povezavi z mišicami telesa, hormonskim, imunskim in nevrološkim sistemom
 • Razlago o zaščitni funkciji telesne membrane ali telesnega oklepa, razlike med akutno in kronično zaščito
 • Razlago o sistemu kronične obrambe pred čutenjem, senzorno motorična amnezija (SMA), senzorno motorična odtujitev (SMO), senzorno motorična iluzijo (SMI) ter vzrokih za njihov nastanek in postopno učenje zmanjševanja potrebe po kroničnem mišičnem oklepu
 • Učenje o zaznavanju in spreminjanju vzrokov za kronična stanja v telesu, ki ustvarjajo potrebo po telesnem oklepu
 • Razlago o vlogi, pomenu in principu učenja AEQ vaj in AEQ dihanja
 • Razlago štirih somatskih refleksov, ki predstavljajo akutno obrambo pred premočnim stresom vsakodnevnih opravil in zahtev časa
 • Razlago o medsebojnem delovanju telesa, avtonomnega živčnega sistema in naravnih fizikalnih zakonov
 • Razlago pojmov propriocepcija, interocepcija in notranji pritiski neizraženih čustev
 • Razlago o vplivu tradicije in podzavesti na sedanjost in prihodnost nas, naših otrok in prihodnjih rodov
 • Razumevanje celostne čustvene zrelosti ter učenju spreminjanja odnosa do sebe ter posledično drugih
 • 5x tedensko vodenje AEQ vaj in AEQ dihanja (30 minut ), vse dni razen petka in sobote
 • Odgovori na vprašanja po koncu vadbe (do 30 minut)
 • Opisi AEQ vaj, ki se jih bomo učili, v PDF obliki

Kako je zasnovan program?

Tehnologija nam danes omogoča, da se iz udobja našega doma lahko udeležujemo tudi učenja AEQ metode preko spleta. Le to se je izkazalo kot zelo učinkovito, saj na ta način dosežemo vsakodnevno izvajanje AEQ vaj ter AEQ dihanja.

Program je zasnovan tako, da boste teden dni, dan za dnem ob isti uri izvajali iste stvari, vendar vsak dan malce drugače. Tako boste prepoznavali pomembnost in moč zavestnega dela vas kot celote ter vpliva vsakodnevnega učenja na spreminjanje občutkov ter zavedanja telesa. Z rednim vsakodnevnim učenjem in izvajanjem AEQ vaj ter AEQ dihanja boste kmalu lahko občutili spremembe zaznavanja iz notranjosti telesa kar bo počasi spreminjalo dojemanje povezanosti telesa in zavesti.

Namen programa?

 • Spoznavati posameznika kot celoto, SOMO, ter v njej tri medsebojno neločljivo povezane sisteme
 • Razumeti vpliv zavesti, telesa in podzavesti na ločenost med posameznikovim notranjim in zunanjim okoljem
 • Prepoznavati pomen in namen akutnih ter kroničnih stanj. Spoznavati vzroke kroničnih stanj, pa naj gre za kronične bolezni, poškodbe ali nesreče, kronične bolečine, kronična čustvena stanja, kronično neprimerne odnose s partnerjem, otroci, sorodniki, prijatelji ali sodelavci
 • Spoznavati močan vpliv čustev ter preteklosti na telo in počutje, skozi višje razumevanje vloge in delovanja potencialne in kinetične energije v telesu
 • Višati celostno čustveno zrelost in učinkovitost, da izničimo potrebo po ustvarjanju kronične senzorno motorične amnezije (SMA), senzorno motorične odtujitve (SMO) in senzorno motorične iluzije (SMI) s čemer bo znal posameznik vedno bolje višati raven odnosa do sebe in drugih, ki jih v svoji okolici želi in potrebuje
 • Spoznavati pomembnost ter vpliv zavestnega dela uma na podzavestni del in telo. Razumeti vpliv avtonomnega živčnega sistema na pomen sproščenost v telesu
 • Naučiti se učinkovitega načina zaznavanja ter spreminjanja kronično napetih mišic, ki so razlog za kronično nemoč ter fizične in čustvene težave posameznika
 • Postopno pričeti urejati sebe in svoje odnose z okolico

AEQ metoda ® poseže zelo globoko v izvor kroničnih stanj. Vsakodnevno vodeno izvajanje AEQ vaj in AEQ dihanja ter ustrezna razlaga omogočajo, da se pričnemo bolje čutiti, se bolj zavedati sebe in okolice, sprejemati in razumeti stanje, v katerem se nahajamo in ga lahko pričnemo postopoma spreminjati. Na ta način si olajšamo pot iz nepotrebno bolečega in čustveno neučinkovitega življenja. S tem se odpravimo na pot zmanjševanja ujetosti v senzorno motorični amneziji, senzorno motorični odtujenosti in senzorno motorični iluziji kot kroničnih ločnicah med zavestjo, podzavestjo in občutki v telesu.

Kako bo program potekal?

Vsak dan bo 30 minut namenjenih učenju AEQ vaje in AEQ dihanju. Vaje in dihanje bom vodila v živo in vas učila raznolikosti in vedno večje kompleksnosti izvajanja AEQ vaj ter dihanja. Dnevno boste lahko sledili spremembam čutenja telesa in spoznavali kako lahko v gibanju napredujete, kako se spreminja vaše počutje in odnos do samega sebe.

Dodatni razlagi in odgovarjanju na vaša vprašanja bo namenjenih do 30 minut. Razlaga je nujen del učenja, saj je le na ta način možno doumeti kako z izvajanjem AEQ vaj in AEQ dihanja vplivate na kronično napetost telesa. Kako z usmerjanjem pozornosti povezujete um s telesom, kar je osnova dobrega počutja, čutenja ter vedno boljšega zaznavanja potreb in želja na avtentičen način.

Pridobili boste na zavedanju gibanja ter polnega, poglobljenega dihanja. S pozornim, počasnim in zavestnim gibanjem boste prepoznavali podzavestne gibalne vzorce, le-te boste vedno bolj povezovali z vedenjskimi vzorci, ki se pojavljajo v vašem vsakdanu. S poglabljanjem dihanja boste krepili moč in vlogo življenjske energije v telesu, ki je potrebna za celostno spreminjanje k višje urejeni celoti.

Za program potrebujete:

 • dobro internetno povezavo, da boste imeli primerno kakovost slike, da bom lahko videla, kako izvajate vajo, ki jo vodim,
 • prostor, kjer boste imeli mir, da se lahko v polnosti osredotočite na izvedbo vaje,
 • podlogo za ležanje na tleh, če vas rado zebe tudi kakšno odejo.

Vsakodnevna prisotnost na programu je ključnega pomena. Posamezni nepredviden izostanek boste lahko nadoknadili z avdio posnetkom zamujenega programa, ki vam ga posredujem ob naprej napovedani odsotnosti in bo na voljo en dan. Priporočam, da ste prisotni na programu v živo, saj posnetek nima enakega učinka na vas.

Kdaj?

Uvodno predavanje 21. 01. 2024 ob 18.00 uri.

Od 21. 01. do 03. 03. 2024, vsak večer, razen petka in sobote, ob 20.30 uri.

Kje?

Sodoben spletni način druženja v udobju lastnega doma, preko Zoom programa. Povezavo vam pošljem vsak dan, 5 min prej.

Cena: 300 eur

Spletni program AEQ metode vodim Petra Šmid Seljak, učiteljica AEQ metode 3. stopnje, učiteljica AEQ dihanja 2. stopnje, učiteljica AEQ odnosov 1. stopnje in učenka AEQ metode 4. stopnje 3/5.

Vaše prijave mi sporočite na e-mail naslov: terapevtskidotik@gmail.com. Prijava je veljavna s plačilom delavnice.

 


Spletni program učenja AEQ® metode