Terapevtski dotik je prostor zdravljenja in moja življenjska strast.

Človek je kompleksno bitje, ki zahteva celosten pristop. Samo če sledimo temu, se lahko poleg telesa dotaknemo tudi posameznikovih misli in čustev, ki skupaj z njegovimi dejanji tvorijo somatsko celoto.   

V Dotiku izvajam obravnave s pomočjo več metod in tehnik. Vsem je skupno, da spodbujajo samozdravljenje in samouravnavanje naravnih telesnih procesov.

V Dotiku vam ponujam izkušnjo AEQ metode, Bownove terapije, individualne razvojno gibalne terapije in kineziološki taping.

PETRA, lastnica Dotika in terapevtka

Svojo poklicno pot sem začela kot delovna terapevtka. Po diplomi sem praktična znanja pod vodstvom odličnih mentorjev utrjevala pri delu z otroki s posebnimi potrebami, s starostniki, z zdravimi dojenčki in z dojenčki s težavami.

Osvojila sem različne terapevtske tehnike in metode. Sem certificirana Bownova terapevtka s pridobljeno licenco za opravljanje zdravilske dejavnosti, Učiteljica AEQ metode 3. stopnje in učenka AEQ metode 4. stopnje 3/5 ter Terapevtka razvojno nevrološke obravnave.

Želje, samoizpraševanje in življenje samo me vztrajno vračajo na pot učenja. Svoje delo opravljam strokovno in odgovorno. Dotik je izraz moje neomajne želje početi stvari, s katerimi lahko pomagam drugim in sebi.