Individualna razvojno gibalna terapija

Kaj je individualna razvojno gibalna terapija?

Individualno razvojno gibalno terapijo za otroke izvajamo po principih Razvojno nevrološke obravnave oz. Bobath koncepta, ki sta ga zasnovala zakonca Berta in Karel Bobath.

S to posebno terapevtsko tehniko spodbujamo naravne vzorce otrokovega gibanja in drže (obračanje, kobacanje, sedenje, hojo …) ter mu na ta način posredujemo čutno gibalne izkušnje in oblikujemo shemo telesa. Tako gradimo normalno kakovost otrokovega tonusa, uravnavamo usklajeno aktivnost mišic celega telesa ter spodbujamo čutne izkušnje gibanja.

Komu je individualna razvojno gibalna terapija namenjena?

Individualno razvojno gibalno terapijo priporočamo predvsem:

  • nedonošenčkom
  • otrokom z nizkim mišičnim tonusom (hipotonija)
  • otrokom z visokim mišičnim tonusom (hipertonija)
  • otrokom z asimetrijami
  • otrokom, ki imajo težave s telesno držo zaradi asimetrij in nizkega mišičnega tonusa (skolioze, kifoze, težave s stopali …)
  • pri stanjih po prebolelih boleznih CŽS ( možganska kap, poškodba glave …)

Kaj dosežemo z individualno razvojno gibalno terapijo?

Individualna terapija poteka celostno. Otroku posredujemo normalne vzorce gibanja in drže in jih uravnavamo. Otrokovih gibov ne popravljamo, ne sproščamo in ne krepimo mišic.

Ne učimo ga gibanja, gibalne vzorce naredimo lažje in tekoče ter otroku omogočimo, da jih izvaja bolj kakovostno. Posredujemo mu čutno zaznavne izkušnje in mu pomagamo izkusiti občutenje kakovosti gibanja in gibanja, ki ga v tej fazi razvoja še ne more izkusiti. Učimo ga torej občutenja gibanja.

Gibanje namreč otroku podaja čutno izkušnjo, ki se spremeni v gibalni vzorec. To imenujemo čutno gibalna povratna zanka. Občutenje in zaznavanje kakovostnega gibanja, ki je nujno potrebno za normalen razvoj možganov in lažje motorično učenje ter kasnejše lažje pridobivanje vseživljenjskih znanj, omogoča kvalitetnejše gibe v funkcionalnih aktivnostih vsakodnevnega življenja (igra, učenje, delo…).

Kdaj se odločimo za individualno razvojno gibalno terapijo?

Starši in otroci so vedno izjemno povezani, še posebej mama hitro občuti, kadar se njen dojenček giblje drugače.

Kadar npr. otroček med ležanjem na podlagi in spanjem izteguje glavico nazaj v loku, steguje telo med vsakodnevnim ravnanjem, joka ob spremembi položaja, se težko prisesa na dojko med hranjenjem, večino časa gleda ali se obrača v eno smer, na podlagi leži le na hrbtu, se razvoju primerno ne obrača in giblje … je to lahko znak, da dojenček ne obvladuje svojega telesa. Takrat je treba poiskati odgovore in pomoč pri strokovnjakih za razvojno obravnavo otrok.

Kako poteka individualna razvojno gibalna terapija?

Individualna terapija je prilagojena starosti in stopnji motoričnega razvoja otroka, zato terapevt najprej naredi oceno otrokovih težav in oblikuje smernice terapije, ki so prilagojene njegovim trenutnim motoričnim in zaznavnim sposobnostim. 

Terapija traja različno dolgo, odvisno od vrste in stopnje otrokovih težav, praviloma pa se izvaja v enotedenskih razmikih.

Za kvaliteten otrokov razvoj je izbira dobre igrače zelo pomembna. V Terapevtskem dotiku priporočamo naravne igrače Grizli.